Eddigi látogatók
száma:

25017
Jogszabály-gyűjtemények
gépkönyvek pótlása

 

Jogszabályok
  • Munkabiztonsági megbízott foglalkoztatása: 5/1993. (XII. 26.) MÜM rend. 2. sz. melléklet
  • Tűzvédelmi megbízott foglalkoztatása: 1996. évi XXXI: tv. 19.§
  • Környezetvédelmi megbízott foglalkoztatása: 1995. évi LII: tv. 108§
  • ADR biztonsági tanácsadó foglalkoztatása: 2/2002. (I. 11.) Korm. rend.
  • Építőipari koordinátor foglalkoztatása: 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM. Rend 3.§
 
© 2007-2018 Me-NET Kft. Miskolc