Eddigi látogatók
száma:

25017
Jogszabály-gyűjtemények
gépkönyvek pótlása

 

Környezetvédelem
 • előírt környezetvédelmi adatszolgáltatás (hulladék alapbejelentés, hulladék éves bevallás, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, levegőtisztaság-védelmi éves bevallás, környezetterhelési díj számítás, felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről szóló alap- ill. részletes bejelentés)
 • környezetvédelmi kérelmek (szállítási, előkezelési, ártalmatlanítási,..stb.) összeállítása, veszélyes anyag kezelésére vonatkozó engedélykérelem készítése,
 • környezetvédelmi oktatás,
 • hulladékgazdálkodási terv készítése,
 • üzemi gyűjtőhely biztonsági szabályzatának elkészítése és engedélyeztetése
 • veszélyes hulladékkal kapcsolatos teendők ügyintézése, nyilvántartások megnyitása, vezetésének betanítása,
  veszélyes hulladék elszállításának minél optimálisabb, gazdaságosabb megoldása, a szállítás megszervezése,
 • hatósági ellenőrzéseken való érdekképviselet biztosítása,
 • jogszabályfigyelés (közlönyökben, értesítőkben, szakmai konferenciákon folyamatosan figyeljük az új, a módosított, és a hatályon kívül helyezett környezetvédelmet érintő jogszabályokat, szabványokat és biztonsági szabályzatokat.),
 • környezetvédelmi szabályzat, utasítások készítése,
 • műszaki fejlesztés, új technológia esetén szaktanácsadás a környezetvédelmet érintő kérdésekben,
 • technológia váltásnál, vagy új technológia bevezetésénél a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.
 • környezetvédelmi tervfejezet készítése.
 
© 2007-2018 Me-NET Kft. Miskolc