Eddigi látogatók
száma:

25017
Jogszabály-gyűjtemények
gépkönyvek pótlása

 

A környezetszennyezés

"...Midőn az ember földén megjelent,
Jól béruházott éléskamra volt az:
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell.
Költött tehát meggondolatlanul,
Mint a sajtféreg, s édes mámorában
Ráért regényes hipotézisekben
Keresni ingert és költészetet.
De már nekünk, a legvégső falatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt, és éhen veszünk."


Madách Imre: Az ember tragédiája Tizenkettedik szín

A humán környezetszennyezés eredete és okai

A múlt
Évezredekkel ezelőtt a Földön élő kevés ember egyszerűen szerezte meg az élelmét: vadászott és halászott. Semmit sem tettek környezetük védelméért. Éhük csillapítására megölték az állatokat, miközben élelmet kerestek letiporták a növényzetet. De az ősember gyűjtögető, vadászó életmódjával nem okozott olyan mértékű változásokat, amelyek számottevően károsíthatták volna a természetet.
Barlanglakó őseink már maradandóbb változásokat okoztak: gondoljunk csak a barlangrajzokra vagy az Aggteleki cseppkőbarlang füstös, tűznyomokat viselő köveire. Az emberiség korai történelméről annyit tudunk, amennyit ezek a korai "környezeti károk" elárulnak.
A mezőgazdasági termelés korai formáival (kezdetleges növénytermesztés, állattenyésztés) egyidejűleg jelentek meg a nagyobb mértékű környezeti változások, részben a génállomány változása, részben a szervezettebb termelés révén, - ezek hatása máig érvényesül.
Összességében azonban kevés ember által okozott, és - mai szemmel nézve - viszonylag kismértékű változásról van szó. hatásaik lokálisak és többnyire rövid idejűek. Utánuk a természet gyorsan és általában teljesen regenerálódott.
A korai civilizációk kialakulását az tette lehetővé, hogy az élelemtermelés hatékonyabb és szervezettebb lett. A hatékony mezőgazdasági termelés viszont nagyobb mértékű természetalakító munkát igényelt, így az általa okozott változások is erőteljesebbek, maradandóbbak voltak. Ugyanakkor a fémfeldolgozás, a növényi és állati eredetű nyersanyagok hasznosítása, az érc- és sóbányászat további jelentős hatást gyakorolt a természeti környezetre, már valóban maradandó környezeti károkat okozva.
Nem csak gazdasági tevékenységek okoztak természeti károkat: társadalmi konfliktusok "klasszikus megoldása" a háborúk, és a népvándorlások is nagymértékű környezeti ártalommal jártak.
A természeti környezet átalakítását felgyorsították a társadalmi változások: a letelepedett, állandó lakhelyhez kötődő csoportok egyre nagyobb és kényelmesebb épületeket emeltek. Kialakultak a települések, az azokat összekötő úthálózat, a kultikus vagy temetkezési célokat szolgáló épületek, a védelmet szolgáló építmények. Közben megépítésükhöz, karbantartásukhoz és lerombolásukhoz szükséges eszközök, anyagok és eljárások is fejlődtek, egyre jobban megváltoztatva a természeti környezetet.

A jelen
A XX. században az ember megtanulta hpgyan növelheti a termésátlagot műtrágyák és növényvédőszerek használatával. felfedezte, hogyan kell gyártani olyan eszközöket, mint pédául a hűtőszekrény, az autó vagy a repülőgép. Az otthonok világítására, fűtésére elkezdte használni a kőolajat és a maghasadást. Beszennyezte a vizeket, a talajt, a levegőt, évtizedek alatt sem lebomló hulladékokkal árasztotta el a környezetet. Mostanra az ember szinte a Föld minden részét elfoglalta, átrendezte anélkül, hogy a hosszútávú következményeket figyelembe vette volna.
Összefoglalva: a természeti környezet leromlása nem újkeletű: mióta ember él a Földön, azóta okoz egyre nagyobb változásokat a környezetében. Önmagában egy-egy változás még nem jó és nem rossz, nem előnyös és nem káros. A változásokat mi magunk soroljuk a kedvező vagy káros kategóriába, aszerint, hogy a bioszféra, és benne az ember létfeltételeit miként befolyásolják. kedvezőtlen környezeti hatásról vagy környezeti kárról akkor beszélünk, ha az emberi élet feltételeit negatívan befolyásoló változást észlelünk. Természetes eredetű katasztrófáktól eltekintve) pl. árvíz, földrengés, vulkánkitörés, sáskajárás) káros környezeti hatást okozó változás általában az emberi cselekvés hatására következik be. Vagyis tulajdonképpen mi magunk vagyunk az okai és elszenvedői is a negatív környezeti változásoknak.

© 2007-2018 Me-NET Kft. Miskolc