Eddigi látogatók
száma:

25017
Jogszabály-gyűjtemények
gépkönyvek pótlása

 

Munkavédelem
 • munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések szakszerű kivizsgálása, a szükséges jegyzőkönyvek és jelentések elkészítése, nyilvántartás vezetése
 • munkabiztonsági i oktatás megtartása,
 • szaktanácsadás egyéni védőeszköz juttatással kapcsolatban, egyéni védőeszközök folyamatos ellenőrzése
 • belső munkabiztonsági utasítások készítése, időszakos felülvizsgálata
 • munkabiztonsági szabályzat készítése ill. felülvizsgálata,
 • gépek, berendezések, létesítmények üzembe helyezésének előkészítése munkabiztonsági szempontból,
 • időszakos munkavédelmi gépvizsgálatok elvégzése,
 • építőipari kisgépkezelői vizsga megszervezése és lebonyolítása,
 • előzetesen bejelentett hatósági (OMMF, ÁNTSZ) ellenőrzésen való részvétel,
  a szükséges szakmai érdekképviselet biztosítása,
 • a Kémiai Biztonságról szóló törvényben foglaltak szerint a veszélyes anyagok használatának engedélyeztetése, új anyagok bevezetésének figyelemmel kísérése, módosítása,
 • telepengedélyezési eljárás munkavédelmi szempontból történő előkészítése, eljáráson való érdekképviselet biztosítása,
 • műszaki fejlesztés, új technológia bevezetése esetén szaktanácsadás a munkavédelmet érintő kérdésekben,
 • technológia váltásnál, vagy új technológia bevezetésénél a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése,
 • jogszabályfigyelés (közlönyökben, értesítőkben, szakmai konferenciákon folyamatosan figyeljük az új, a módosított, és a hatályon kívül helyezett munkavédelmet érintő jogszabályokat, szabványokat és biztonsági szabályzatokat),
 • kockázatértékelés elkészítése, évenkénti felülvizsgálata.
© 2007-2018 Me-NET Kft. Miskolc